Úvod  » krbová kamna  » teplovzdušná krbová kamna


Teplovzdušná krbová kamna

Teplovzdušná krbová kamna mohou být litinová, kachlová nebo plechová. Výrobců a možností je mnoho.

 

V prvním kroku při výběru kamen by jsme se měli soustředit na základní funkci kterou by mělo topidlo plnit. Tedy pokud možno co nejkomfortněji vytápět. 

 

Teplovzdušná kamna jsou tvořena ze systému komor a průduchů, které obepínají topeniště kamen nebo i celá kamna. Spodními průduchy si kamna nasávají studený vzduch z místnosti nebo z exteriéru (centrální nebo externí přívod vzduchu), který následně proudí komoramy kamen a studený vzduch ohřívá. Teplý vzduch je pak horními průduchy vyfukován do místnosti nebo rozváděn do dalších místností pomocí ventilátoru.

 

Kamna teplovzdušná pracují na principu konvekčního proudění vzduchu. Základem těchto kamen je dvojí plášť, který předehřívá studený vzduch. Tento druh kamen může vytápět i velkou místnost spolu s několika přilehlými místnostmi. Nedokáží ale samovolně přenášet teplo do vzdálenějších místnosti nebo do vyšších pater.

 

Teplovzdušná kamna mohou být tvořena litinovým tělesem a systémem ocelových trubek, které jsou přilehlá topeništi. Některá kamna jsou navíc vybaveny ventilátorem, díky kterému vytopíte i vzdálenější místnosti. 

 

Dvouplášťová kamna mají vyšší účinnost než jednodušší kamna sálavá, která jsou vhodná na vytápění velkých místností jako třeba restaurace, dílny nebo menší haly. Nevýhodou je ale prakticky žádná možnost regulace. Díky tomu může docházet k přetápění místnosti.

 

VÝHODY:

 

 

NEVÝHODY:

 

 

Regulace primárního vzduchu spalovacího vzduchu

U většiny modelů teplovzdušných kamen je primární vzduch regulován manuálně pomocí kličky. Tento vzduch je přiváděn do kamen pod jejich rošt (u některých výrobců nad rošt) a slouží především pro roztopení paliva. Otevření primárního vzduchu je vhodné právě při roztápění nebo přikládání. Následně se primární vzduch vypne (u hnědouhelných briket se nechá vzduch na 50% otevřený - potřebují k hoření větší množství vzduchu)

 

Sekundární vzduch

Slouží především k regulaci výkonu kamen a je přiváděn shora po skle (tzv. oplach skla). Než sekundární vzduch vstoupí do topeniště, ohřívá se ve vnějším plášti kamen. Pokud chcete, aby kamna hořela optimálně, nechte sekundární vzduch kamen otevřený na 100%.

 

Terciální vzduch

Některá kamna mají do topeniště přiveden i terciální vzduch. Ten není regulovatelný, kamna si je sama nasávají tahem komína. Nejdříve se vzduch předehřeje v meziplášti kamen a přichází do spalovací komory. Následně sráží a okysličuje emisní částice, tak dochází k jejich splyňování. Proces, který probíhá nad 600°C při kterém shoří prachové částice a těkavé plyny lehce zvyšuje účinnost kamen a snižuje emise. Při tomto spalování se také prodlouží doba hoření bez přikládání.

 

Čím v kamnech topit:

 

V teplovzdušných kamnech se topí nejčastěji především kvalitním dřevem. Nevhodné je mokré nebo vlhké dřevo, dřevo s listím a větvemi nebo s velkým obsahem smůly. 

 

V některých kamnech lze topit i například uhlím. V tomto případě je ale zapotřebí mít v topeništi speciální rošt na uhlí.

 

 

Potřebujete si vybrat vhodnou krbovou vložku či kamna a nebaví Vás hledat u všech výrobců a prodejců? Zkuste náš konfigurátor, kde si zadáte Vaše parametry a najde Vám tak vhodný spotřebič přímo pro Vás.
Mobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková