Úvod  » krby  » krby teplovzdušné


Krby teplovzdušné

Schéma teplovzdušného - sálavého krbuCílem teplovzdušných krbů je ohřev studeného vzduchu z přilehlé místnosti pomocí tepelné komory krbu. Takto ohřátý vzduch je předán zpět do místnosti díky komínovému efektu uvnitř tepelné komory krbu. Správnou funkci komínového efektu v tepelné komoře krbu zajišťují vhodně dimenzované krbové mřížky. Pomocí teplovzdušných krbů je možné rozvést teplý vzduch i do jiných místností přirozeným nebo nuceným rozvodem. 

VÝHODY:

 

NEVÝHODY:

 

KONSTRUKCE TEPLOVZDUŠNÉHO KRBU

 

Obestavby teplovzdušných krbů se provádí nejčastěji z izolačních materiálu (např. Grenaisol, Silca, Super Isol, Promat, Brulapor, Silapor atd.). Tyto materiály zabraňují přenosu tepla z krbové vložky na povrch krbové obestavby. Vzniklé teplo je odváděno z teplovzdušné komory pomocí krbových mřížek. Okolní konstrukce musí být chráněny před teplem z krbu tak, aby jejich teplota nebyla vyšší než 85°C. Proto může být v zadní části krbu zesílená izolace nebo v případě dřevostaveb odvětrávaná (zároveň čistitelná) vzduchová mezera. Stropy se izolují pomocí tzv. izolační komory, která je také odvětrávaná pomocí krbových mřížek. Teplovzdušný krb musí splňovat obecné požadavky stavby krbu.

 
Copyright © 2012 - 2019 Komíny Kašpar - Dodávka komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková