Úvod  » krbová kamna  » akumulační kamna


Akumulační kamna

Nordpeis

 

Akumulační kamna - systémová kamna do nízkoenergetických domů.

Flexibilní a individuální
Kamna se skládají z topného tělesa tvořeného krbovou vložkou s prosklenými dvířky a z opláštění ze speciálního betonu. Plášť krbu je tvořen z prefabrikovaných dílů, které umožňují jednoduchou a rychlou montáž. Většinu kamen lze přizpůsobit dle Vašeho vkusu. V nabídce jsou různé varianty opláštění, které lze poté natřít požadovanou tepelně odolnou barvou. 

 

Příjemné teplo 

Kamna Nordpeis pomocí akumulace tepla do obkladových dílů pláště nabízejí příjemné a zdravé vytápění. Intenzivnější akumulace tepla lze dosáhnout pokud je v jádru kamen použit akumulační materiál PowerStone™. Tyto vlastnosti nejvíce splňuje a nabízí řada kamen Salzburg, která byla speciálně vyvinuta pro akumulaci tepla.

 

Salzburg


Akumulace tepla

Akumulace tepla SALZBURG M & XL
Z grafu je patrné jak Salzburg M a XL při natápění akumulují a následně pak sálají teplo po dlouhou dobu ve srovnání s klasickými krby/kamny.

Akumulace tepla

 

Základním principem kamen je několikahodinové natápění kamen menšími dávkami paliva.

 

Akumulační kamna se liší od ostatních kamen schopností akumulovat teplo a po dlouhou dobu je rovnoměrně sálat do místnosti. Oproti tomu konvekční zařízení nabízejí rychlejší nástup tepla, ale doba chladnutí je kratší. Akumulační kamna Nordpeis fungují na principu spalin obcházejících topeniště. Díky tomu se rovnoměrně prohřívají celá kamna od shora až dolů. Součástí výrobku je zatápěcí klapka. Pokud je klapka uzavřena, spaliny prochází dokola kolem ohniště a předávají tepelnou energii akumulačnímu jádru. Tím se kamna „nabíjí“ tepelnou energií, kterou posléze pomalu odsálají do svého okolí. 

 

Modely ze řady Salzburg jsou schopné akumulovat a následně sálat rovnoměrně teplo po celý den, a to při velmi malých dávkách paliva.

Jak fungují Salzburgy

 

Funkce


 

Leda

Speciální akumulační kamna - litinová krbová kamna

Colona to jsou unikátní akumulační krbová kamna s vynikající funkcí akumulace, vhodná do nízkoenergetických a pasivních domů - s nominálním výkonem pouhých 1,7 kW!

 

Krbová kamna Colona jsou sestavena ze dvou polovin (spodní poloviny se spalovací komorou a horní s akumulací), spodní polovina je jeden celek a horní se rozkládá. Celková hmotnost je 480 kg! Vyrobena jsou ze dvou materiálů, které jsou jak perfektními akumulanty, tak mají velmi dlouhou životnost - litina a speciální šamot. Aby krbová kamna nepřetápěla interiér, jsou vybavena vyzdívkou z izolačního vermikulitu a izolačním dvojitým sklem dvířek.
Kamna lze také doplnit otočnou podložkou s hrdlem a díky tomu můžete i takto těžká kamna pohodlně otáčet v interiéru až o 360°.

Kamna Leda

Graf

Akumulace funguje následujícím způsobem, použito 4,2 kg paliva, teplota v místnosti 20 °C :

 

1) zapálíme palivo,
2) po 1,8 h se kamna naakumulují na 100% kapacity, teplota kamen je 78,6 °C,
3) po 6,4 h od zatopení jsou kamna na 50% své kapacity, teplota kamen je 49 °C, 
4) po 10,7 h od zatopení jsou kamna na 25% své kapacity, teplota kamen je 33,9 °C, 
5) po 13,9 h jsou kamna vychladlá na 0% své kapacity.

 

Na tomto příkladu můžete vidět, jak je akumulace účinná, dlouhodobá, úsporná a vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Leda kamna
Mobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2020 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková