Úvod  » krby  » krby teplovodní


Krby teplovodní

Schéma teplovodní krbové vložkyTeplovodní krby zajišťují ohřev vody prostřednictvím teplovodního výměníku. Teplá voda je využita buď k přímému vytápění objektu nebo je akumulována v nádržích. Teplovodní krby mají vyšší nároky na spalinovou cestu z důvodu nižší teploty spalin. Zejména důležité je správně dimenzovaná spalinová cesta. Většina výkonu teplovodní krbové vložky by měla být předána do vody a zbytek do vzduchu. Aby mohl být tento poměr zachován, instalují se na teplovodní krbové vložky dvojskla nebo trojskla. Další možností je izolace korpusu krbové vložky (možné pouze u některých typů krbových vložek). Nejlepší poměr výkonu předaného do vody mají krbové vložky s co nejmensí prosklením.

 

 

  

VÝHODY:

 

NEVÝHODY:

 

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY:

 

Na začátku by měla být vždy konzultace s Vaším topenářem. Ten by měl navrhnout vytápění objektu a na základě Vaší představy o četnosti používání krbu navrhnout jeho výkon. Na základě těchto hodnot a Vašich požadavků na design krbu se vybere několik krbových vložek. Zásadní pro výběr by měla být konstrukce teplovodního výměníku a možnost jeho čištění (pravidelné čištění teplovodního výměníku výrazně zvyšuje účinnost celého systému). 

V drtivé většině případů se jedná o krbové vložky s čelním prosklením a často s možností zadního přikládání. Zadní přikládání je velice výhodné vzhledem k tomu, že čelo krbu je nejčastěji umístěno v obývacím pokoji a záda krbu směřují do technické místnosti či na chodbu. Vzhledem k tomu, že teplovodní krb má o cca 30-40% větší spotřebu paliva než krb teplovzdušný a jeho efektivita spočívá v dlouhodobém topení, tak je na místě mít palivové dřevo umístěno mimo obytné prostory. Teplovodní krby se samozřejmě vyrábějí v rohovém, třístranném či průhledovém provedení. Jejich výkon do vody není tak velký kvůli většímu prosklení.

 

CO TO JE DOCHLAZOVACÍ SMYČKA A K ČEMU SLOUŽÍ:

 

Každý teplovodní výměník by měl být osazen (nejčastěji měděnou) dochlazovací smyčkou. Ta zajišťuje, aby se výměník v případě přetopení rychle a bezpečně ochladil. V případě překročení mezní teploty ve výměníku je do krbu pomocí ventilu chladící smyčky vpuštěna studená voda, která ochladí výměník na požadovanou teplotu a následně ventil chladící smyčku opět uzavře. Tato situace může nastat například při výpadku elektrického proudu a tím k zastavení oběhových čerpadel otopného systému. Smyčka musí být vyústěna do odpadu.

 

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL:

 

Slouží především k odvedení vzduchu, který se uvolňuje ohřevem vody z teplovodního potrubí.

 

KONSTRUKCE TEPLOVODNÍHO KRBU:

 

Teplovodní krbové vložky mají několik konstrukcí teplovodních výměníků. Nejpoužívanější konstrukce je s výměníkem nad spalovací komorou krbu. Výhoda této konstrukce je v tom, že spaliny o vysoké teplotě z topeniště prochází teplosměnnou plochou výměníku a na hrdle spotřebiče jsou již teploty velice nízké. Tyto výměníky jsou často několikastupňové, aby došlo k odevzdání co nejvíce tepla do vody.

Další variantou jsou teplovodní výměníky umístěné okolo spalovací komory. Tyto výměníky sice mají větší objem výměníku, což by se mohlo zdát výhodou. Obrovská nevýhoda ale spočívá v tom, že protor topeniště je neustále ochlazován studenou vodou, což vede ke špatnému spalování a nižší účinnosti. Zároveň dohořívání paliva je horší vlivem neustálého ochlazování komory. Tyto výměníky bývají často osazeny vodorovnými trubkami nad spalovací komorou, kde také proudí voda. Těchto trubek je nad spalovací komorou hned několik a prakticky bývá nemožné tyto trubky z prostoru topeniště čistit. To opět vede k velkému snížení přenosu tepla do vody.

 

Obestavby teplovodní krbů se provádí nejčastěji z izolačních materiálu (např. Grenaisol, Silca, Super Isol, Promat atd.). Tyto materiály zabraňují přenosu tepla z krbové vložky na povrch krbové obestavby. Vzniklé teplo je odváděno z teplovzdušné komory pomocí krbových mřížek. Okolní konstrukce musí být chráněny před teplem z krbu tak, aby jejich teplota nebyla vyšší než 85°C. Proto může být v zadní části krbu zesílená izolace nebo v případě dřevostaveb odvětrávaná (zároveň čistitelná) vzduchová mezera. Stropy se izolují pomocí tzv. izolační komory, která je také odvětrávaná pomocí krbových mřížek. Narozdíl od teplovzdušných krbů musí mít konstrukce teplovodního krbu větší množství kontrolních otvorů. Tyto otvory slouží ke kontrole přírub, teplovodních rozvodů a čištění výměníku. Teplovodní krb musí splňovat obecné požadavky stavby krbu.

 

Čelní krbová vložka Nordica Termo camino Base D.S.AČelní krbová vložka Nordica Termo camino Base D.S.AMobil: +420 777 540 700, E-mail: info@krby-kaspar.cz
Copyright © 2012 - 2024 Krby Kašpar - Dodávka krbů a komínů na klíč | Webdesign: Eva Podzimková